สมุนไพรไทยทำไมถึงน่าสนใจ และเป็นทางเลือกบำรุงร่างกายที่ดี

Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สมุนไพรไทยทำไมถึงน่าสนใจ และเป็นทางเลือกบำรุงร่างกายที่ดี

การแพทย์แผนปัจจุบันนั้นสามารถที่จะรักษาโรคต่าง ๆ ได้ดี แต่ในบางครั้งการรับประทานยาปฏิชีวนะนานวันเข้า ก็อาจจะทำให้เกิดสารพิษตกค้าง จนทำให้อาการที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้น หรือบางคนก็อาจจะรักษาด้วยแผนปัจจุบันแล้วไม้ถูกกัน หรือที่เรียกว่า “ลางเนื้อชอบลางยา” จึงได้มีการนำเอาสมุนไพรไทยทางเลือกมาใช้งานเพื่อการรักษา ดูแลและป้องกันสุขภาพแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ด้วยความเชื่อที่ว่ามีสมุนไพรไทยเป็นยาที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% จึงสามารถที่จะใช้สมุนไพรได้อย่างมั่นใจนความปลอดภัย จึงเกิดเป็นการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสมุนไพร ให้กับผู้คนทั่วไปและผู้ที่ต้องการรักษาตัวด้วยสมุนไพรกันมากยิ่งขึ้น โดยสมุนไพรไทยนั้นมีอยู่มากมายและแยกออกไปตามแต่ละประประเภท มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และในบางตัวก็อาจจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน แต่หาใช้งานได้ง่ายหรือยากต่างกันไป และความเข้มข้นของตัวยาก็ด้วยเช่นกัน

สมุนไพรไทยมีอยู่มากมายหลายชนิด โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรไทยโบราณ ที่ไม่ว่าจะพืช ผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ที่สามารถหาได้ในพื้นที่แต่ละภูมิภาค มีรูปแบบการทำแบบโบราณ อยากเช่นการจัดทำเป็นยาลูกกลอน หรือการนำมาตากแดดเพื่ออบแห้งแล้วนำมาใช้งานต่อไป และสมุนไพรแผนปัจจุบัน ที่เป็นการผสมผสานเอารูปแบบโบราณและแบบใหม่จากเหล่าแพทย์หรือเภสัชในยุคใหม่ พร้อมด้วยการวิจัยว่าพืชนั้น ๆ สามารถที่จะให้ประโยชน์ในการบำรุงหรือรักษาได้จริง และนำเอามาแปรรูปทั้งการอัดเม็ด การใส่แคปซูล และการทำเป็นผงเพื่อนำเอาไปผสมลงในผลิตภัณฑ์ความงาม ทำเป็นชา หรือในรูปแบบน้ำผสมกับเครื่องดื่มเพื่อบำรุงกำลัง เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการแยกประเภทของสมุนไพรเพิ่มเติมจากทางเภสัชกรรมรุ่นใหม่ ที่นำเอามาแยกประเภทอย่างชัดเจนขึ้นอีก 3 ประเภทคือ สมุนไพรจากพืช ที่มีการแยกออกเป็นเหง้า ราก หัว ดอก ลำต้น หรือเป็นในรูปแบบผัก, สมุนไพรจากสัตว์ ที่จะแตกออกเป็นสัตว์บก อย่าง ควายเผือก หมีควาย ตุ๊กแก งู สัตว์น้ำ อย่าง ปลา เต่า ประหลาดหมึกและหอยบางชนิด เป็นต้น สมุนไพรแร่ธาตุ อย่างเหล็ก ทองคำ เงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแบ่งสมุนไพรไปตามรสชาติที่แตกต่างกัน โดยที่สมุนไพรของไทยนั้นสามารถที่จะให้รสชาติได้ถึง 9 รส คือรสหวาน, รสฝาด, รสขม, รสเมา, รสเผ็ด,รสมัน,รสหอม ,รสเปรี้ยว และรสเค็ม ซึ่งแต่ละรสนั้นให้การรักษาที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย อย่างเช่นรสขมจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นร่างกาย ให้รู้สึกเจริญอาหาร แก้กระหาย และบำรุงเลือด ส่วนรสเค็มกลับช่วยในเรื่องผิวหนัง อาการภูมิแพ้ อักเสบผิวหนังและลมพิษ เป็นต้น

สมุนไพรไทยนั้นมีความแตกต่างและหลากหลาย แต่จุดประสงค์เดียวกันคือการรักษาด้วยแผนธรรมชาติ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณทีทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้การรักษาและการดูแลสุขภาพในอดีต พร้อมทั้งนำเอาคุณค่าทางธรรมชาติเหล่านี้มาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งในปัจจุบันสมุนไพรไทยได้รับการยอมรับจากเหล่านานาชาติที่นำเอาไปวิจัยแล้วพบว่าได้ผลในการรักและบำรุงร่างอย่างน่าสนใจมากที่สุดอีกด้วย